Film music remixed

10 okt 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har en stor fasci­na­tion af under­læg­nings­mu­sik kom­po­ne­ret til film, det man på engelsk kal­der for et (film) sco­re. (Man kan dis­ku­te­re, om bil­le­der­ne ikke som­me tider fun­ge­rer som under­læg­ning til musik­ken frem for omvendt, men det er en anden snak!)

Der sker noget sær­ligt — nog­le gan­ge nær­mest magisk med musik, når det bli­ver kædet sam­men med bil­le­der. Af sam­me årsag har jeg også en for­kær­lig­hed for musik, der har filmiske/cinematografiske kva­li­te­ter — helt generelt.

Men vide­re til musik­ken! Først et par remixes af musik lavet til Incep­tion (De tager beg­ge lidt tid om at kom­me i gang så hav tålmodighed).

Hans-Zim­mer — Time (We Plants Are Hap­py Plants Remix) (via musigh)

Hans-Zim­mer-Time-We-Plants-Are-Hap­py-Plants-Remix

Hans Zim­mer — Incep­tion (Junkie XL Remix)

Hans Zim­mer — Incep­tion (Junkie XL Remix)

Trai­ler musik­ken til Incep­tion er også et lyt værd. Mere epi­ske og dra­ma­ti­ske toner og opbyg­ning skal man lede læn­ge efter!

Zach Hem­sey — Mind Hei­st (from the Incep­tion trai­ler 3)

Zach Hem­sey — Mind Hei­st from the Incep­tion (trai­ler 3)

Ende­lig får du et dub­steb remix af tema­et til film-favo­rit­ten Requiem For A Dream lavet af Hostage.

Hos­ta­ge — Requiem

Hos­ta­ge — Requiem

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!