Estasy

7 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Giv lige det her et lyt!

Est­a­sy — Wild Wants (Right cli­ck to download)

Est­a­sy_-_Wild_Wants

Nav­net er Est­a­sy, og det ene­ste jeg ved om ham, er at han eller anden mul­ti­kunst­ner ved navn Emi­li­a­no Mag­gi fra Italien.

På hans last.fm pro­fil står der:

Bla­ck vel­vet mask, gol­den wigs, untied sho­es, cand­le fla­mes & beau­ti­ful tri­ck­ling of wax, vine lea­ves, pow­der puf­fs. Myste­ry is the word. All tra­cks recor­ded in dark­ness. It’s about spi­ri­tu­al evol love emotion…it’s not the pills…oh oh wha­te­ver” — Emi Estasy

Ja, rime­lig kryp­tisk. Men Est­a­sys musik lyder også lidt som noget, der snildt kun­ne strøm­me ud af højta­ler­ne på en under­grundscafé et sted oppe i himlen.

Num­me­ret oven­for er fra hans før­ste “rig­ti­ge” debutal­bum LOCUS SOLUS, som udkom­mer på pla­de­sel­sel­ska­bet Acép­ha­le på et tids­punkt i 2012. Hold øje med det!

Han har også udgi­vet pla­den Whi­telaugh Bla­ck­cry via pla­de­sek­s­ka­bet Living Tapes.

Her er et par eksemp­ler fra den­ne plade:

Est­a­sy — Wear­hor­ses (Right cli­ck to download)

Est­a­sy — Wearhorses

Est­a­sy — Domi­no Steps (Right cli­ck to download)

Est­a­sy — Domino-Steps

Tjek også Gar­den Of Love via Est­a­sys Mys­pa­ce (link læn­ge­re nede).

 

Ikke at forg­lem­me lo-fi per­len Won­der. Tit­len taler for sig selv.

Est­a­sy — Won­der (Right cli­ck to download)

Est­a­sy — Wonder

 

Est­a­sy | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!