Dark Mean

23 feb 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Selv om ban­dets navn anty­der noget andet, er cana­di­ske Dark Means musik ikke spe­ci­elt dystert.

Det illu­stre­rer san­gen Hap­py Banjo, som er per­fekt til at star­te en ny dag på, med al tyde­lig­hed.  Num­me­ret er efter min mening det klart stær­ke­ste fra deres 2 gra­tis(!) ep’er som ban­det giver væk helt gra­tis her og her. Meget gav­mildt og helt klart et lyt værd!

Dark Mean — Hap­py Banjo

Dark Mean — Hap­py Banjo

Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!