Danmarkspremiere: POLIÇA — Lately

18 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

POLICA_FINALS_PRINT-15

Musik Mig Blidt har fået æren af at have dan­marks­pre­mi­e­re på POLIÇAs nye num­mer Late­ly! San­gen er taget fra ban­dets 3. stu­di­e­al­bum Uni­ted Crus­hers, som udkom­mer den 4. marts.

Lyt til det på repe­at herunder!

 

Num­me­ret er vir­ke­lig læk­kert pro­du­ce­ret og byder på over­lap­pen­de blø­de, bøl­gen­de synt­hs samt for­san­ger Chan­ny Lea­ne­ag­hs gla­s­kla­re vokal. I kon­trast her­til har ban­det lagt en dyb, solid bas­bund, som nok skal hol­de dig jord­bun­den. San­gen stry­ger dig med håre­ne, så du får lyst til at luk­ke øjne­ne i nydel­se, men udfor­drer allig­vel lidt på den ryt­mi­ske side, hvor der sker lidt af hvert, bl.a. sprin­ges et beat over af og til. Sim­pelt men effektivt!

For­san­ger Chan­ny Lea­ne­agh giver Late­ly føl­gen­de ord med på vejen:

Don’t let love beco­me a distra­ction. I want to be moved by my lover but not put in a let­h­ar­gic sta­te of apat­hy for doing anyt­hing else but be with ano­t­her per­son. Love is a pla­ce whe­re we make each other bet­ter and inspi­re each other to make cool shit.”

Hvis du kan lide, hvad du hører, så skriv den 2. novem­ber i kalen­de­ren, for der giver POLIÇA kon­cert i Sto­re Vega. Bil­letsal­get star­ter fre­dag den 26. febru­ar kl. 10 via det­te link: http://bit.ly/1osOZIi

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!