Crunchy Frog fylder 20 år — Vind jubilæumsvinyl!

5 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Cruchy frog2

Det dan­ske pla­de­sel­skab med det sprø­de navn Crun­chy Frog har 20 års jubilæum. Det fejrer sel­ska­bet i stor stil med en stor fest den 12. sep­tem­ber i Pum­pe­hu­set i Køben­havn, en Crun­chy Frog Brown Ale (bryg­get af Mik­kel­ler), to Char­les Smith vine, en dob­belt-vinyl jubilæums­ud­gi­vel­se og en pop up bar ved Kødbyen.

Pop up bar i Skelbækgade

Crun­chy Frog over­ta­ger hver fre­dag og lør­dag i sep­tem­ber måned i sam­ar­bej­de med Mik­kel­ler Høker Bar i Skel­bæk­ga­de 40. Her vil Mik­kel­ler, ud over Crun­chy-øllen, line en mas­se af deres lækre øl op, og man kan natur­lig­vis også drik­ke Crun­chy-vinen og shop­pe en pla­de eller to. Hver aften vil være host’et af et band eller Crun­chy-per­son­lig­hed, som sør­ger for musik­ken og let underholdning.

Crunchy Frog 20th Anniversary Party

Festen fore­går den 12. sep­tem­ber i Pum­pe­hu­set i Køben­havn, med  hvor mindst 8 bands (dvs. der kom­mer nog­le sur­pri­se-acts) fra Crun­chy Frog fami­li­en vil give kon­cert, vel at mær­ke med gen­for­e­ning af de to bands Beta Satan og EPO-555.

Det ful­de line-up ser pt såle­des ud:

  • Jen­ny Wilson
  • Shiny Darkly
  • Beta Satan
  • EPO-555
  • Power­so­lo
  • Lars And The Hands Of Light
  • The Tre­mo­lo Beer Gut
  • ONBC (Oli­ver North Boy Choir)
  • Heavy Trash (har meldt afbud

Dj’s:

Matt Ver­ta-Ray & Rocio Wray, Sna­ke & Jet, Ramo­gens, Jessi‑Q, Gabi & Klaus, DJ Raf­le og DJ Crillster

En bil­let til arran­ge­men­tet koster kun 220 kr. + gebyr — og når jeg siger “kun”, er det for­di der udover et væld af live-kon­cer­ter føl­ger et eksem­plar af dob­belt-vinyl jubilæums­ud­gi­vel­sen med i pri­sen, hvor alle Crun­chy Frogs 26 udgiv­ne arsti­ster er repræ­sen­te­ret! Go deal, siger jeg bare!

Jubilæums-dobbeltvinyl

Udgi­vel­sen har fået den coo­le titel: If We Took the Bones Out It Wouldn’t Be Crun­chy. Tit­len er lånt fra sam­me Mon­ty Pyt­hon sketch hvor­fra pla­de­sel­ska­bets navn også stam­mer fra (kan ses på Youtu­be). Dob­beltvi­ny­len udkom­mer i 1000 num­me­re­re­de eksem­pla­rer på sel­ve fød­sels­da­gen d. 8. sep­tem­ber. De før­ste 600 eksem­pla­rer er reser­ve­ret til del­ta­ger­ne i jubilæums­fe­sten den 12. september.

Den kan også købes/forudbestilles sepe­rat her.

Hvem optræ­der så på udgi­vel­sen spør­ger du? Jo, du kan afspil­le hele kom­pi­la­tion her­un­der via Spo­ti­fy og der­ved fin­de ud af det:

 

Konkurrence: Vind 1x3 anniversary vinyler!

Crun­chy Frog har været så søde at done­re hele tre viny­ler, som jeg udlod­der i en kon­kur­ren­ce. For at del­ta­ge skal man blot sen­de e mail til mail@musikmigblidt med over­skrif­ten “Crun­chy” og skri­ve sin ynd­lings­Crun­chy Frog artist samt sit ful­de navn og adres­se sene­st ons­dag den 10. sep­tem­ber. Jeg træk­ker tre vin­de­re umid­del­bart derefter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!