Ben Howard — Burgh Island EP

28 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Ben-Howard-3-Copy

Eng­læn­de­ren Ben Howard tone­de frem på min radar, da han i år blev nomi­ne­ret til den pre­sti­ge­fyld­te Mercury Prize for det sin­ger-songwri­ter fol­ke­de debutal­bum Eve­ry King­dom. Nu er han aktu­el med en ny EP med tit­len The Burgh Island, som jeg med glæ­de har lyt­tet en del til de sid­ste par uger.

EP’en er rela­tivt mørk og melan­kolsk sam­men­lig­net med debutal­bum­met. Det er sam­ti­digt en sam­ling san­ge med høj melo­disk kva­li­tet, hvis lydu­ni­vers har en udpræ­get hyp­no­tisk karak­ter, der dra­ger dig ind og luk­ker sig om dig. Du for­svin­der med andre ord væk på dej­lig eska­pi­stisk vis.

Skal jeg væl­ge to num­re ud, er det for mig Oats In The Water og titel­san­gen Burgh Island, der gør mest ind­tryk. Først­nævn­tes gui­tar­riff er på én gang sus­pen­se­fyldt og ryt­misk set af den slags, der egner sig godt til lan­de­vej­en, mens Howards vokal dir­rer af inten­si­tet. Burgh Island er i sin før­ste halv­del mere ambi­ent i udtryk­ket og gui­ta­ren bli­ver brugt til at ska­be en bund af klang­fla­der. Sene­re skif­ter Ben Howard til fin­ger­spil­let gui­tar­spil og Moni­ca Hel­dals smuk­ke luf­ti­ge vokal gør sin entre, mens en takt­fast trom­me lang­somt fader ind og byg­ger op til et læk­kert mæt­tet lydbillede.

Alt i alt er jeg meget begej­stret for den ret­ning Ben Howard er gået i på den­ne EP, og jeg håber han for­sæt­ter i sam­me spor på sit næste fuld­læng­de album.

 

Ben Howard | Homepage

Ben Howard | Facebook

Ben Howard | Spotify

Ben Howard | Wimp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

2 Comments

  1. Er fuldt ud enig i at det er spæn­den­de og høre den lidt mør­ke­re tone fra Ben Howard på hans nye Ep. Btw. er jeg stor fan af din blog. Syn­tes du gør det rig­tig godt.

    Kig evt. for­bi min nystar­te­de blog http://www.heardbyme.com
    Jeg har end­da til­fø­jet dig min blo­groll, da jeg syn­tes du fortje­ner et link :-)

  2. admin siger:

    Hej Hans, tak for din kom­men­tar! :) Også fin blog du har star­tet! :) Jeg gen­gæl­der tje­ne­sten med at til­fø­je dig til min blo­groll ditto ;)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!