Another Juggle — Dance Sunshine, Dance (videopremiere)

8 maj 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Another Juggle

Det er med stor glæ­de, at Musik Mig Blidt her­med kan pre­mi­e­re video­en til den sprit­nye og fan­ta­sti­ske før­stesing­le fra dan­ske Ano­t­her Juggle!

Video­en, der er instru­e­ret af den unge og talent­ful­de Peter Scher­re­beck, udspil­ler sig i et kli­nisk, far­ve­løst og lidt fal­de­fær­digt mil­jø med en fyr i køre­stol og to piger der age­rer som ret alter­na­ti­ve hjæl­pe­re! Det hele fore­kom­mer let­te­re bizart, men vir­ker omvendt også stem­nings­mæt­tet dra­gen­de. Per­son­ligt synes jeg, at de udpræ­ge­de hud­far­ve­de toner til­fø­jer en høj grad af skrø­be­lig­hed til stem­nin­gen. Når det kom­mer til video­ens hand­ling, har har de to pigers til­ta­gen­de løs­slup­pen­hed måske en trans­for­me­ren­de effekt på fyren? Døm selv!

Director/Instruktør: Peter Scher­re­beck Hansen
Fotograf/DOP: Anders Mor­re Petersen
Pro­duction Design: Peter Scher­re­beck Hansen
Per­for­me­re: Sarah Fran­cesca Bræn­ne, Kaja Mærk Ege­berg & Thy­ge Søndertoft
Edit/Redigering: Peter Scher­re­beck Hansen

Fra san­gens før­ste tone føler man sig hen­sat til 80’erne i kraft af de lyse synt­h­strøg og meka­ni­ske trom­mer. En lege­syg og fje­der-lig­nen­de synt­h­bas­gang ind­le­der løjer­ne sam­men sam­men med en til­ba­ge­holdt og lidt mystisk vokal. Så fal­der omkvæ­det, og man let­ter på en som­mer­ro­man­tisk og let­te­re melan­kolsk sky! Num­me­rets bro intro­du­ce­rer et ele­ment, der er et af grup­pens vare­tegn og som adskil­ler dem fra mæng­den — skævt men klin­gen­de og knald­frækt gui­tar­fin­ger­spil! Mew gui­ta­rist Bo Mad­sens ekvi­li­bri­sti­ske til­gang til instru­men­tet kan spo­res som inspira­tions­kil­de. Gui­tar­fi­gu­rer­ne løf­ter num­me­ret til nye høj­der og til­fø­jer et ele­ment af effek­tiv sus­pen­se. Når alle ele­men­ter­ne på for­nem vis sam­ler sig i det afslut­ten­de omkvæd, er det svært ikke at bli­ve revet med!

Num­me­ret er mixet og maste­re­ret af Mor­ten Bue (The Rumour Said Fire, Mew, Figuri­nes m.fl.), som også er med ombord, når ban­dets debutal­bum lan­der sene­re til efter­å­ret (jeg har fået lov at smug­lyt­te, og det lyder sær­de­les lovende!)

 

Ano­t­her Jug­g­le er: Niko­laj Dals­gaard, Emil Eggert Scher­re­beck, Anders Ceder­blad og Tho­mas Haahr.
Ban­dets lyd er er domi­ne­ret af gni­stren­de 80’er ele­men­ter, melo­di­ske synt­hs, fæn­gen­de gui­tar­linjer og rum­mer også en udtalt nor­disk melan­kolsk, sær­ligt i sangskrivningen.
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!