Anna Of The North

1 feb 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

Anna Of The North

Anna Of The North (Anna Lot­ter­ud) er spæn­den­de upco­m­ing nyt navn fra Oslo, der laver drøm­men­de elektronisk/synth pop med fæn­gen­de melo­di­er og stemninger.

Jeg har holdt øje med hen­de siden den fine sing­le Sway udkom i mid­ten af 2014. I decem­ber kom så den jule­in­spi­re­re­de Oslo, som jeg også til­fø­je­de min Guld­korns­play­li­ste fra decem­ber. Beg­ge san­ge taler til den mere pop­pe­de del af min smag.

 

Anna er nu til­ba­ge med et bemær­kel­ses­vær­digt cover af den fest­li­ge Mad­ness klas­si­ker Our Hou­se, hvil­ket er årsa­gen til, at jeg blev nødt til at sæt­te mig ved taster­ne og dele min begej­string! Anna har trans­for­me­ret san­gen til en røren­de og nær­mest vægt­løs udga­ve, som næsten føles som ind­hyl­let i tåge og stjer­neg­lim­mer. Hør engang:

 

Tjek også sing­ler­ne Sway og Oslo:

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

One Comment

  1. Det er smukt.

    90ermusik.wordpress.com

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!