Anbefaling: Quick Quick Obey i Pumpehusets Byhave

25 jun 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

quick quick

Qui­ck Qui­ck Obey giver gra­tis kon­cert i aften kl. 20.45 i Pum­pe­hu­sets Byha­ve, og det vil jeg kraf­tigt opfor­dre dig til at ople­ve! Jeg har før ople­vet Qui­ck Qui­ck Obey live og de er vir­ke­lig et godt live­band med mas­ser af erfa­ring trods deres rela­ti­ve kor­te levetid!

Det er lidt over et år siden, at jeg før­ste gang beret­te­de om det­te skøn­ne band, da de udgav deres fine debut­sing­le Sunn. I april i år lan­de­de så ende­lig deres char­me­ren­de og gen­nem­mu­si­kal­ske debut­pla­de Bulb Days, der får mig til at tæn­ke, at dis­se unge dren­ge med stor sand­syn­lig­hed går en lys frem­tid i møde! Jeg har på for­nem­mel­sen, at vi kun har set top­pen af deres talent — og det siger ikke så lidt! Stream debutal­bum­met herunder.

FB Event: https://www.facebook.com/events/490721024361051/?fref=ts

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!