Alcoholic Faith Mission — Running With Insanity

3 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Alco­ho­lic Faith Mis­sion, der var i fokus i Musik Mig Blidts aller­før­ste blo­gind­læg, er klar med et nyt glad og spr­ud­len­de num­mer fra en frem­ti­dig EP kal­det Run­ning With Insa­ni­ty. Den er ude i Dan­mark  21. febru­ar og i USA 29. marts.

Lyt og download:

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — Run­ning With Insa­ni­ty by Paper Gar­den Records


Alco­ho­lic Faith Mis­sion | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!