Archive for oktober, 2016

9 okt
2016

Klangstof — Close Eyes to Exit

Nor­ske Klang­stof har udgi­vet deres før­ste album. Det pre­sti­ge­fyld­te L.A label, Mind of a Geni­us, blev forel­sket i Klang­stofs blan­ding af [&hellip

8 okt
2016

Keaton Henson – Kindly Now

Tag det som en udfor­dring. Lyt dig igen­nem Kind­ly Now, sene­ste udgi­vel­se fra Kea­ton Hen­son — mester­for­mid­ler af hjer­teskæ­ren­de melan­ko­li [&hellip

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!