Archive for august, 2013

13 aug
2013

Solomon Grey

Solo­mon Grey er en duo bestå­en­de af brit­ten Tom King­s­ton og austra­li­e­ren Joe Wil­son. Jeg er ble­vet ret pjat­tet med [&hellip

9 aug
2013

Uhørt 2013

Det vrim­ler med musik­festi­va­ler i Dan­mark, der foku­se­rer på de man­ge talen­ter i vækst­la­get. Jeg næv­ner i flæng: New Note Festi­val, Made [&hellip

8 aug
2013

Blaue Blume — Helen

Nu er der ny lyd fra det køben­havn­ske band, Blaue Blu­me. Det dram­ti­ske islæt, som ken­de­teg­ne­de før­ste udspil, On New [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!