Archive for maj, 2013

10 maj
2013

Elliphant

Det vrim­ler sæd­va­nen tro med fri­ske nye sven­ske takes på pop-gen­ren. Ellip­hant lyder som et kær­lig­heds­barn af M.I.A.‘s fan­de­ni­voldsk­hed, Nik­ke [&hellip

9 maj
2013

Musik Mig Blidt samarbejder med Wimp — Vind Premium abonnement!

Egent­lig har sam­ar­bej­det mel­lem Wimp og Musik Mig Blidt stå­et på i nog­le måne­der, og der­for er det på høje [&hellip

8 maj
2013

NONONO

NONONO har mulig­vis lavet årets alter­na­ti­ve som­mer­hit og har der­med banet vej­en for at kun­ne slå igen­nem hur­tigt og rela­tivt [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!