Archive for april, 2012

13 apr
2012

Nyt fra TV Girl

TV Girl fort­sæt­ter sti­men af pop­per­ler med kla­re refe­ren­cer til sol­be­skin­net 60’er lo-fi pop­mu­sik. San­gen her er fra LP’en med [&hellip

11 apr
2012

Rumpistol / Red Baron — Floating

Sid­ste års Talk To You EP fra dan­ske Rum­pi­stol (Jens B. Chri­sti­an­sen) var en lil­le geni­streg. Siden har jeg glæ­det [&hellip

10 apr
2012

Maps

Maps er James Chap­man fra Eng­land, der laver synt­h­ba­se­ret sho­e­ga­ze. På det sene­ste har jeg genop­da­get hans musik, der i 2007 [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!