Archive for juli, 2011

17 jul
2011

Apparat

Tyske Appa­rat (Sas­cha Ring) er til efter­å­ret klar med et nyt album, nær­me­re bestemt den 27. Sep­tem­ber 2011. Det  kom­mer til [&hellip

15 jul
2011

Porcelain Raft — A Dream I Had + Daytrotter Session

(Pic­tu­re by Micha­ela Knizova) Musik Mig Blidt ynd­lin­gen Por­celain Raft aka Mau­ro Remid­di er end­nu engang klar med små melan­kol­ske [&hellip

3 jul
2011

Balam Acab

Balam Acab er kunst­ner­nav­net på den unge ame­ri­kan­ske musik­s­tu­de­ren­de Alec Koo­ne, som laver forun­der­lig musik, der balan­ce­rer mel­lem drøm­men­de pop og mystisk [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!