Archive for december, 2010

24 dec
2010

Sleep Party People — Silent Night

Glæ­de­lig jul kære læser! Her er klas­si­ke­ren Silent Night ble­vet bear­bej­det af Sle­ep Par­ty Peop­le, som har til­ført san­gen deres helt [&hellip

22 dec
2010

Far Away From Fiji

Over­skrif­ten på det­te ind­læg er, udover at være meget sandt — den nuvæ­ren­de vej­r­si­tu­a­tion i Dan­mark taget i betragt­ning(!), også [&hellip

13 dec
2010

Harrys Gym

Nog­le pla­der fik bare ikke den opmærk­som­hed, de fortjen­te, da de først udkom og er som resul­tat gået mere eller [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!