Archive for marts, 2010

7 mar
2010

Sébastien Schuller

Ahh, hvor var­mer Séba­stien Schul­ler det melan­kol­ske hjør­ne i mit hjer­te! Séba­stien er oprin­de­ligt klas­sisk uddan­net trom­mesla­ger, men har gen­nem [&hellip

3 mar
2010

Carla Morrison

Car­la Mor­ri­son er en mexi­kansk san­ge­r­in­de som syn­ger på spansk. Selv­om jeg ikke for­står spansk, ram­mer hun mig alli­ge­vel lige [&hellip

1 mar
2010

Ben Cooper aka Radical Face & Electric President

Ben Coo­per er en talent­fuld og yderst pro­duk­tiv musi­ker, der laver varm og smuk musik med man­ge lag. Det hele [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!